Farnost Uh. Hradiště

Správce farnosti:

P. Josef Říha
Farní úřad Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 36
686 01 Uherské Hradiště

farář: 736 522 845
E-mail: fauherskehradiste@ado.cz

HODINY PRO VEŘEJNOST

PONDĚLÍ 9.00 hod. – 11.00 hod STŘEDA 14.00 hod – 17.00 hod