Historie kostela

Kostel, přiléhajíci k jižní straně kláštera, je zasvěcen Zvěstování P. Marie. I když jeho stavba byla zahájena již koncem 15. století, dokončení a úpravy probíhaly až v letech 1612-1737. Z původní gotické stavby zůstala jen hlavní zeď s opěrníky. Zaklenutí stropu bylo jiť provedeno barokní valenou klenbou s výsečemi, zdobenou střízlivým dekórem 17. století. Výzdoba kaplí byla uskutečněná před rokem 1736, stejně jako přístavba předsíně kostela. Nástropní malby byly restaurovány Jožou Uprkou v roce 1904.

Kostel naleznete na rohu Mariánského nám. a Františkánské ulice.

… brzi více …

Theme: Overlay by Kaira Copyright: Františkáni UH
Lk 17, 21