Sociální pomoc

Při naši službě pamatujeme na chudé a potřebné. Pokud je potřeba pomáhame i finančně. Vše bedlivě ověřujeme. Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“ – více na provinčních stránkách: