Sociální pomoc

Naše provincie sbírá prostředky na chudé a potřebné. Prosíme, přispějte! Pán vám oplať. Vybíráme příjemce, o nichž jsme přesvědčeni, že pomoc skutečně potřebují a pro které je finanční pomoc ku prospěchu. Pokud se stane, že se pro některého příjemce vybere více peněz, než potřebuje, použijeme zbytek na jiný z níže uvedených úmyslů.

 Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“:

  • Pomoc potřebným lidem v syrské Latákii – v.s. 202102
  • Pomoc mamince s dětmi – v.s. 201802
  • Pomoc statečné ženě – v.s. 201803
  • Pohřby pro lidi bez domova – v.s. 201804
  • Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála