Františkánství dnes

Jsme otevřené společenství věřících křesťanů, kteří berou vážně zvěst evangelia a chtějí prohlubovat svůj vztah k Bohu.

Spiritualita našeho společenství stojí na františkánských charismatech, které je možno formulovat následovně:

 1. Zachovávat sv. Evangelium
  • zachovávat celé evangelium – nikdy se nespokojit se zúžením na nějakou část, omezením jen na nějakou oblast činnosti a služby
  • Evangelium je Kristus = napodobovat Krista i ve vnějších věcech: chudý, prostý, vznešený, přátelský, bratrský, nad nikým se nepovyšoval a před nikým se neponižoval
 2. Vztah k Bohu
  • ústředním motivem zbožnosti i liturgie je Kristus ukřižovaný a narozený v chlévě – proto žádná veliká okázalost, zlato, stříbro, „nacvičenost“, bohatá liturgie; to ale neznamená nedbalost a neúctu – vše má být čisté, prosté, důstojné a hlavně vnitřně opravdové
  • neznamená to odsuzování bohatě zdobených kostelů a bohaté liturgie – pro nás je toto ale podružné
 3. Chudoba
  • prostota – věci jednoduché, čisté, útulné
  • solidarita – umět se dělit a podpírat slabší
  • otevřenost – přijmout každého, nepovyšovat se, mít zájem o celého člověka (nejen pracovní servis)
 4. Církev
  • jsme součástí Církve, a proto:
   • máme k ní úctu a podřizujeme se její autoritě
   • nevytváříme rozdělení a uzavřenost společenství (řádu, farnosti)
 5. Misie
  • nikdy úplně neztratit ze zřetele ty, kdo jsou mimo společenství církve (jsou na okraji církve, anebo mimo ni)
  • přinášet evangelium i těmto zmíněným:
   • službou (ne nutně spojenou s hlásáním)
   • slovem