SFŘ – Terciáři

Třetí řád byl založen r. 1221 sv. Františkem z Assisi. Jeho jedinečné pochopení evangelia dalo vznik hnutí obnovy, zahrnující také ty, kteří nemohli vstoupit do Prvního (mužského) či Druhého (ženského) řádu. Toto hnutí lidí žijících ve světě vešlo do historie pod názvem Třetí řád, nyní se nazývá Sekulární františkánský řád (SFŘ). První životopisec sv. Františka z 13. stol. Tomáš z Celana píše o počátcích františkánského hnutí takto:

„Mnozí, šlechtici i prostí, duchovní i laici, začali se z Božího vnuknutí přidávat k svatému Františkovi, aby se pod jeho vedením navždy zasvětili Bohu. On, jako přetékající řekou, zaplavil všechny proudy nebeské milosti a nadpřirozených darů, takže půdu jejich srdcí ozdobil květy ctností. Podle jeho příkladu, pravidel i nauky se Kristova církev obnovila v obojím pohlaví a triumfuje v trojím bojovém šiku vyvolených. A všem dal směrnice pro jejich život a každému stavu ukázal pravou cestu ke spáse“.

Naše komunita se věnuje duchovní asistenci ve bratrstvých:
Uherské Hradiště (Stará Město); Zlín; Nivnice; Hodonín (Ratiškovice); Milotice.

Bratrství v Uherském Hradišti se setkáva v 2. sobotu v měsíci. Mše svatá býva v 8:30 v Kostele Zvěstování Panny Marie a po ní je setkání na které vás srdečně zveme.

Kontakt: sestra Vlasta Terezie Vrátná (605 986 754), ministryně místního bratrství.


TERMÍNY A TÉMATA PRO NAŠE SETKÁNÍ v UHERSKÉM HRADIŠTI

Sobota 12. únor 2022 – RADOST
(Filipanům 4,4-7)
Sobota 12. březen 2022- VDĚČNOST
(Jan 3,16)
Sobota 9. duben 2022- ADORACESobota 14. květen 2022- BRATRSTVÍ
(Římanům 12,10-13)
Sobota 11. červen 2022- CHVÁLA
(Žalm 100, 4- 5)
Sobota 9. červenec 2022- HLÁSÁNÍ EVANGELIA
(1.Janův, 1-5)
Sobota 10. září 2022- SJEDNOCENÍ
(Matouš 11, 25 – 27)

V září 2021 byla na Svatém Hostýně zvolena národní rada Sekulárního františkánského řádu:

Ministr: Vendelín Hájek
Zástupce ministra: Vladimír Dvořák
Formátor: Hana Brigita Reichsfeld
Sekretář: Miroslava Čejchanová
Hospodář: Marie Richterová
Člen mezinárodní rady: Markéta Kubešová
Zástupce člena mezinárodní rady: Petr Tesařík
Další členové: Luboš Kolafa, Marcela Řezníčková, Lubomír Mlčoch, Lumír Hurník, Pavel Vaněček.

Sekulární františkánský řád (dříve nazývaní terciáři) je založený sv. Františkem. Jeho členy jsou křesťané ve světě, kteří chtějí ve svém stavu žít evangelium podle příkladu světce z Assisi.

„Řehole a život sekulárních františkánů je toto: zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který od Krista [čerpal] podněty pro svůj život a učinil jej středem svého života s Bohem a s lidmi. Kristus je dar Otcovy lásky a cesta k němu. On je pravda, do které nás uvádí Duch Svatý. On [sám] je život, který nám přišel dát v hojnost,“ píše se s úvodu řehole Sekulárního františkánského řádu.

Theme: Overlay by Kaira Copyright: Františkáni UH
Lk 17, 21