SFŘ – Terciáři

Třetí řád byl založen r. 1221 sv. Františkem z Assisi. Jeho jedinečné pochopení evangelia dalo vznik hnutí obnovy, zahrnující také ty, kteří nemohli vstoupit do Prvního (mužského) či Druhého (ženského) řádu. Toto hnutí lidí žijících ve světě vešlo do historie pod názvem Třetí řád, nyní se nazývá Sekulární františkánský řád (SFŘ). První životopisec sv. Františka z 13. stol. Tomáš z Celana píše o počátcích františkánského hnutí takto:

„Mnozí, šlechtici i prostí, duchovní i laici, začali se z Božího vnuknutí přidávat k svatému Františkovi, aby se pod jeho vedením navždy zasvětili Bohu. On, jako přetékající řekou, zaplavil všechny proudy nebeské milosti a nadpřirozených darů, takže půdu jejich srdcí ozdobil květy ctností. Podle jeho příkladu, pravidel i nauky se Kristova církev obnovila v obojím pohlaví a triumfuje v trojím bojovém šiku vyvolených. A všem dal směrnice pro jejich život a každému stavu ukázal pravou cestu ke spáse“.

Naše komunita se věnuje duchovní asistenci ve bratrstvých:
Uherské Hradiště (Stará Město); Zlín; Nivnice; Hodonín (Ratiškovice); Milotice.

Bratrství v Uherském Hradišti se setkáva v 2. sobotu v měsíci. Mše svatá býva v 8:30 v Kostele Zvěstování Panny Marie a po ní je setkání na které vás srdečně zveme. Kontakt: bratr Vendelín Václav Hájek (602 720 627), ministr místního bratrství.

Theme: Overlay by Kaira Copyright: Františkáni UH
Lk 17, 21