SFŘ – Terciáři

Třetí řád byl založen r. 1221 sv. Františkem z Assisi. Jeho jedinečné pochopení evangelia dalo vznik hnutí obnovy, zahrnující také ty, kteří nemohli vstoupit do Prvního (mužského) či Druhého (ženského) řádu. Toto hnutí lidí žijících ve světě vešlo do historie pod názvem Třetí řád, nyní se nazývá Sekulární františkánský řád (SFŘ). První životopisec sv. Františka z 13. stol. Tomáš z Celana píše o počátcích františkánského hnutí takto:

„Mnozí, šlechtici i prostí, duchovní i laici, začali se z Božího vnuknutí přidávat k svatému Františkovi, aby se pod jeho vedením navždy zasvětili Bohu. On, jako přetékající řekou, zaplavil všechny proudy nebeské milosti a nadpřirozených darů, takže půdu jejich srdcí ozdobil květy ctností. Podle jeho příkladu, pravidel i nauky se Kristova církev obnovila v obojím pohlaví a triumfuje v trojím bojovém šiku vyvolených. A všem dal směrnice pro jejich život a každému stavu ukázal pravou cestu ke spáse“.

Naše komunita se věnuje duchovní asistenci v bratrských společenstvích:
Uherské Hradiště (Stará Město); Zlín; Nivnice; Hodonín (Ratiškovice); Milotice.

Bratrství v Uherském Hradišti se setkává v 2. sobotu v měsíci.

Mše svatá bývá v 8:30 v Kostele Zvěstování Panny Marie a po ní je setkání na které vás srdečně zveme.

Kontakt: sestra Vlasta Terezie Vrátná (605 986 754), ministryně místního bratrství.


TERMÍNY NAŠICH SETKÁNÍ v UHERSKÉM HRADIŠTI

2024 – 10.2. – 9.3. – 13.4. – 11.5. – 15.6. – v 8:30

Sekulární františkánský řád (dříve nazývaní terciáři) je založený sv. Františkem. Jeho členy jsou křesťané ve světě, kteří chtějí ve svém stavu žít evangelium podle příkladu světce z Assisi.

„Řehole a život sekulárních františkánů je toto: zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který od Krista [čerpal] podněty pro svůj život a učinil jej středem svého života s Bohem a s lidmi. Kristus je dar Otcovy lásky a cesta k němu. On je pravda, do které nás uvádí Duch Svatý. On [sám] je život, který nám přišel dát v hojnost,“ píše se s úvodu řehole Sekulárního františkánského řádu.