OTEVŘENÉ BRÁNY

„OTEVŘEME“ V KVĚTNU 2023 (nebo po telefonické domluvě)

!!! POZOR !!! – OMEZENÍ PROHLÍDKY – !!! POZOR !!!

V pátky je od 15:00 ADORACE. Kostel je otevřen jen pro tichou modlitbu.

2.8. > 9:00 – 12:00 > Slavnost Porciunkule – z důvodu poutě nebude možné provázet

4.8. > 9:00 – 17:00 > Adoračný den – modlitby za povolání (kostel otevřen pouze pro modlitbu)

Open