František z Assisi

Co říci o Františkánech?

Františkáni žijí svoji víru vztahem, ne teologickými tezemi. Podle životního stylu sv. Františka.

Kdo byl sv. František z Assisi?

sv. František z Assisi
Mladý muž, který několik let hledal smysl svého života. František byl od přirozenosti veselé a radostné mysli, byl vnitřně naplněn nebeskou radostí. František rád používal hudby a zpěvu, aby obveseloval duši a tělo. Další radostí byla Františkovi modlitba. Radoval se z dobroty Boží, z radosti v Bohu, nad Bohem. Při rozjímání v kostelíku v polích za městem Assisi mu Bůh dal poznat jednoduchou křesťanskou spiritualitu, která ovlivňuje víru celé církve od vrcholného středověku až dodnes.

Čím zaujal své současníky?

Ostatním jeho kamarádům z Assisi a později mužům z celé Itálie imponovala skvělá nabídka: následovat cestu evangelia s bezprostředností, s veselou myslí, bez koncepčních starostí, bez teologických starostí, bez ambicí moralizovat nebo reformovat církev.

Kde se ve Františkovi vzala tak veliká láska k Bohu, energie a vytrvalost?

František poznal a zakusil Kristovu lásku. Všechno ostatní, co dělal, bylo odpovědí na Kristovu lásku. Odtud čerpal sílu.

Proč sv. Františka následují lidé i po 800 letech?

Sv. František dal jednoduchý návod na prožívání křesťanství. Lze jej žít v kterémkoli století a v kterékoliv kultuře.
Být skutečně svobodnými – to znamená odvážit se osvobodit od všeho, co nás svazuje.
Být bratry a sestrami všech – učit se milovat opravdově, jako Ježíš, srdcem i skutkem.
Být šiřiteli pokoje, radosti a naděje – to znamená, držet se pokoje, radosti a naděje, kterou jsme obdrželi Duchem Svatým a od něj čerpat sílu, především modlitbou a kontemplací.