Modlitby za povolání

Zveme zvlášt všechny mladé k modlitbám za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu.

Pravidelne ve první čtvrtek v měsíci o 18:00 mše svatá a pak adorace

Po skončení možnost rozhovoru o povolání.

7.12. — 2024 — 4.1. – 1.2. – 7.3. – 4.4. – 2.5. – 6.6.