Modlitby za povolání

Zveme zvlášt všechny mladé k modlitbám za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu.

Pravidelne ve první čtvrtek v měsíci (5. květen 2022) od 18:00

Po skončení možnost rozhovoru o povolání.