Štítek: Duchovní obnova

Theme: Overlay by Kaira Copyright: Františkáni UH
Lk 17, 21