ČERVENÁ STŘEDA 2021

V našem kostele se 24. listopadu v 18:30 uskutečnila ekumenická bohoslužba.

záznam z nášeho kostela – NAJDETE TU

Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách.

Continue reading „ČERVENÁ STŘEDA 2021“