Nemocniční kaplan

Nemocnice Uherské Hradište - budova C

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s.
zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski 
služební mobil: 730 597 388 – e-mail: klaret.ofm@centrum.cz

Nemocniční kaplan koná návštěvy nemocných včetně udílení svátostí (Svátost smíření, Svátost pomazání nemocných, Eucharistie).

Každou sobotu se v 15.00 hod. (16:00 hod – letní čas),
v bývalém interním pavilonu
(budova G),
ve 4. patře (ve výtahu označen 5. podlaží) je nedělní mše svatá.

V centrálním objektu chirurgických oborů
(budova C, 3. NP
– zasedací místnost)
je mše svatá ve čtvrtek v 16.00 hodin

Aktualizováno 13.11.2022