Kostel Zvěstování Panny Marie

Kostel Zvěstování Panny Marie byl postaven jakou součást františkánského kláštera řádu Menší bratří na počátku 16. století s řadou prvků pozdní, tzv. vladislavské gotiky, v roce 1605 ještě nedostavěný. Při obnově kláštera byl kladen důraz především na dokončení chrámu, a to již v nastupujícím barokním stylu.

Vchod do kostela naleznete na rohu Mariánského náměstí a Františkánské ulice.

Interiér kostela na způsob trojdílného stejnolodí je dodatečně zaklenut raně barokními valenými lunetovými klenbami dosedajícími na svazkové pilíře s mocnými římsovými hlavicemi. V presbytáři je česká klenba a v závěru koncha s lunetami. Štukový dekor kleneb kostela je raně barokní s antikizujícími motivy.

Po požáru kostela roku 1894 byl přebudován hlavní oltář a první kaple po obou stranách a restaurovány nástropní malby, na jejichž opravě se podílel Joža Uprka. Na nynějším pseudorenesančním oltáři je ve středu situováno vyobrazení Zvěstování Panny Marie, nad ním je Nejsvětější Trojice. Oltář je doplněn sochami sv. Cyrila a Metoděje, sv. Ludvíka IX. a sv. Alžběty Durynské.

Dnešní sakristie je vybavena dřevěným mobiliářem z první poloviny 18. století, který je zdoben drobnými olejomalbami a portréty světců.
Nad sakristií se nalézá chór pro řeholní bratry s dubovými vyzdobenými sedadly z roku 1721 a s malým oltářem.

Založení kostela a kláštera připomínají na vněšjí straně kostelní zdi tři znaky – biskupský znak zakladatele Jana Filipce, erb s cimbuřím Václava Veselského Vojslavic, manžela Filipcovy sestry Zuzany a donátora kláštera, a růže pána z Moravan, tehdejšího správce hradišťského kraje.

Zajímavou součástí chrámu jsou náhrobky a krypty, které byly pro pohřbívání uzavřeny v roce 1785. Dochované náhrobky připomínají poslední odpočinek zakladatele kláštera biskupa Jana Filipce, rodinné příslušníky Václava Kulíška z Moravičan, členy pánů z Kunovic a další významné osobnosti regionu.

správce kostela: br. Felix Mária Žiška OFMmail: felix.maria (Z-A-V-I-N-A-C) ofm.cz telefon: 572 540 305