Štítek: františkáni

Pocta br. Bernardínovi

Pocta br. Bernardínovi

Brno, Uherské Hradiště – Návšteva väzníc, 10. 8. 2022

      V spolupráci s KPV ČR delegácia KPVS 10. 8. navštívila Brno a Uherské Hradiště. Ako prvú absolvovali prehliadku bývalej väznice Cejl v Brne s výkladom poslanca krajského zastupiteľstva Michala Doležela a za účasti členov KPV ČR Mileny Blatnej, Vlasty Černej a Vladimíra Stehlíka, pričom V. Černá a V. Stehlík boli v tejto väznici aj väznení.

Continue reading „Pocta br. Bernardínovi“
Restaurování varhan

Restaurování varhan

Vzhledem k vážným poškozením (červotoč, neodborný zásah v minulosti aj.) jsme po souhlasu příslušných autorit (MěÚ UH – stavební odbor a odbor životního prostředí, a Národní památkový ústav Kroměříž) přistoupili 1. prosince k restaurování varhan.
Varhany vyrobil před 150 lety (r. 1872) mistr Josef Hauke, který od 1864 žil v Uh. Hradišti, kde také 21. 1. 1902 zemřel. Restaurátory jsou pánové Petr a Pavel Stehlíkovi z Hodonína.
Financování celého záměru bude hrazeno z vašich darů. Restaurování se začalo plánovat a administrativně připravovat v r. 2017. Od té doby se účelově šetřily prostředky. Grant se nám nepodařilo zajistit tak, jak to děláme při jiných záměrech (dveře, kříže, atd.). Restaurování by mělo být ukončeno v červnu 2023.

Continue reading „Restaurování varhan“
P. Antonín Kejdana OFM – RIP+!

P. Antonín Kejdana OFM – RIP+!

S vděčností za všechny krásné vztahy, které měl v Uherském Hradišti a za všechno dobro a dobré věci co vykonal v společné práci a službě s lidma (ku přikladu opravy kostela po povodních a středisko Staré Hutě).

V Uherském Hradišti budeme slavit mši svatou za o. Antonína Kejdanu v neděli 27.12. v 7:00 u Františkánů.

Continue reading „P. Antonín Kejdana OFM – RIP+!“
Papež ctitelům sv. Antonína z Padovy

Papež ctitelům sv. Antonína z Padovy

Přál bych minoritům i ctitelům sv. Antonína, rozptýleným po všech zemích, aby zakoušeli tentýž svatý neklid, který tohoto světce přivedl na cesty světa, aby skutky i slovem dosvědčoval Boží lásku, píše papež František v listě k jubilejnímu roku osmistého výročí františkánského povolání sv. Antonína z Padovy, učitele církve.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ
Theme: Overlay by Kaira Copyright: Františkáni UH
Lk 17, 21