Brno, Uherské Hradiště – Návšteva väzníc, 10. 8. 2022

      V spolupráci s KPV ČR delegácia KPVS 10. 8. navštívila Brno a Uherské Hradiště. Ako prvú absolvovali prehliadku bývalej väznice Cejl v Brne s výkladom poslanca krajského zastupiteľstva Michala Doležela a za účasti členov KPV ČR Mileny Blatnej, Vlasty Černej a Vladimíra Stehlíka, pričom V. Černá a V. Stehlík boli v tejto väznici aj väznení.

Členovia KPVS navštívili bývalú väzenskú kaplnku s komunistickou propagandistickou výzdobou, rôzne cely, vrátane ciel smrti a popravisko na dvore, kde Igor Chovan položil veniec za KPVS. Nasledovalo prijatie u námestníka hejtmana Františka Lukla na Krajskom úrade Jihomoravského kraja v Brne. Námestník sa osobne zoznámil s každým prítomným členom KPVS a odovzdal im dary. Po svojom príhovore sa zaujímal o situáciu na Slovensku. V Uherskom Hradišti členovia KPVS navštívili bývalú väznicu s výkladom p. Stránskeho zo Spolku Memoria. Mali možnosť vidieť bývalú väzenskú kaplnku s komunistickou výzdobou, cely, samotky a popravisko na dvore. K pamätníku obetí komunistického režimu pred budovou väznice a súdu položil veniec za KPVS Pavol Dečo. Záverečná časť programu sa konala vo Františkánskom kostole Zvestovania Panny Márie v Uherskom Hradišti, kde sv. omšu celebrovali bývalí politickí väzni Peter Rúčka a br. Bernardín Anton Šmid OFM, ktorý pôsobí v miestnom františkánskom kláštore. Obaja boli uväznení v roku 1983 v rámci zásahu ŠtB proti tajným františkánom. Po sv. omši zástupca ÚPN Patrik Dubovský odovzdal A. Šmidovi dekrét veterána protikomunistického odboja, ďakovný list a medailu ÚPN. Zároveň mu bola odovzdaná aj Medaila za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom od KPVS.

Peter Sandtner zdroj: KPVS – Časopis