Pomozte

RESTAUROVÁNÍ VARHAN

realizace: probíha druhá fáze – administratívní

Restaurování v ateliéru: červenec 2021 – červen 2022

Ukončení restaurování: 7/2022

Rozpočet: cca 900.000 KČ (úspory + grant)

RESTAUROVÁNÍ VSTUPNÝCH DVEŘÍ KOSTELA

realizace: probíha třetí fáze – obnova v ateliéru

Restaurování v ateliéru: červen – září 2021

Ukončení restaurování: 9/2021

Rozpočet: 347.000 KČ z „Programu regenerace městských památkových zón, který byl schválen usnesením vlády ČR na obnovu nemovité kulturní památky kostela Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti, vedené v Ústředním seznamu kultúrnich památek ČR.

RESTAUROVÁNÍ VNĚJŠÍHO SOKLU

realizace: přípravní fáze – průzkum a zpracování návrhu

Technické práce: r. 2022

Ukončení restaurování: 10/2022

Rozpočet: cca ??? (grant)

RESTAUROVÁNÍ CHÓROVÝCH LAVIC

realizace: záměr obnovy

Restaurování v ateliéru: ???

Ukončení restaurování: ???

Rozpočet: ??? (grant)

Theme: Overlay by Kaira Copyright: Františkáni UH
Lk 17, 21