Pomozte

V roce 2024 plánujeme rekonstruovat vnější omítku na našem řeholním domě. – brzy více informacii.


RESTAUROVÁNÍ VARHAN

realizace: UKONČENA

Ukončení restaurování: 7/2023

Náklady: 970.000 KČ (z úspor a vašich darů) – dolů popis

RESTAUROVÁNÍ VSTUPNÝCH DVEŘÍ KOSTELA

realizace: UKONČENA

Ukončení restaurování: 10/2021

Náklady: 347.000 KČ z „Programu regenerace městských památkových zón, který byl schválen usnesením vlády ČR na obnovu nemovité kulturní památky kostela Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti, vedené v Ústředním seznamu kultúrnich památek ČR.

RESTAUROVÁNÍ VNĚJŠÍHO SOKLU

realizace: UKONČENA

Ukončení prác: 12/2023

Náklady: 1.500.000,- (dary dobrodinců + 50% MK ČR + 10% Město UH) – dolů popis

RESTAUROVÁNÍ CHÓROVÝCH LAVIC

realizace: záměr obnovy

Restaurování v ateliéru: 2025

Ukončení restaurování: 2025

Rozpočet: ??? (grant?)