Ohlášky

aktualizováno: 5. září ; 13:00

Povinnost nosit roušky platí na území celé České republiky s účinností od 1. 9. 2020 od 0:00 hodin pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas.

6. září – 23. neděle v mezidobí


Liturgický kalendář
Pondělí
ÚterýNarození Panny Maries
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
p – památka |s – svátek | Sslavnost

-> Od 1. září 2020 je novým správcem františkánského kostela br. Felix Mária OFM.

Tímto dnem přijel do komunity františkánů i nový člen bratr Ginepro, kterého srdečně vítáme.

-> Centrum pro rodinu Uherské Hradiště a Bratři františkáni, zvou všechny muže (Muži od 18 let do 99 let, svobodní, zadaní i vdovci.) na duchovní obnovu na téma OTCOVSTVÍ, kterou povede kněz o. Petr Glogar, OCD. Více informací na vývěsce ve vchodu do kostela.

-> Po prázdninách začíná znovu Večerní škola pro dospělé. První setkání bude ve středu 9. září od 18:45 v domě u Františkánů. Když máte zájem napište na mail: felix.maria@ofm.cz – nemusí se hlásit ti, kterým už chodí mail od br. Felixe.

-> Zveme všechny senioři, kteří mají zájem budovat společenství modlitby a sdílení. Setkání bude ve středu 9. září po ranní mši svaté.

-> Při pátečních večerných mších u františkánů bude obvykle zpívat farní schóla. Zveme na mše zvláště mládežníky.

-> Vychází farní list Xaver se vzpomínkou na prázdniny a programem na září.

-> V neděli 6. září je pěší farní pouť na Velehrad. K pouti, která bude obětována za školní mládež, zveme hlavně děti a scholu. Odchod od kostela v 12:30 hodin.

-> Začíná nová série obrázků k požehnání dětí. V sakristii si vyzvednete sešit.

Doporučené texty a obrázky jsou pro děti od 4 let do 5. třídy. Děti dostávají obrázky od dnešní neděle, s rodiči si přečtou úkol na obrázku a nalepí.


V kostele u františkánů je instalována výstava fotografií spolku Člověk a víra. Výstava je zpřístupněna před bohoslužbami a kdykoliv na požádání.


OHLÁŠKY FARNÍHO KOSTELA – FARNOST UHERSKÉ HRADIŠTE

-> O. děkan děkuje všem farníkům, kteří měli podíl na přípravě a průběhu farního dne na faře. Pán Bůh zaplať.

-> Pokračuje příprava dětí na svátosti spolu s rodiči. Setkání bude ve čtvrtek nebo v pátek vždy v 18 hodin v kostele – rodiče a dětí společně.

-> Charita Uh. Hradiště vyhlásila veřejnou sbírku školních pomůcek. Více informací na vývěsce ve farním kostele.

-> Připomínáme – Kurz pro pastorační pomocníky. Více informací na vývěsce ve farním kostele.

-> V sobotu 3. října jedeme na kněžské svěcení jáhna Tomáše do Prahy. Více informací ve farním listu.

-> Rozvrh výuky náboženství najdete na farních stránkách na internetu.

Theme: Overlay by Kaira Copyright: Františkáni UH
Lk 17, 21