Doba postní

Přehnané umrtvování činí tělo neschopným k práci
a stává se i překážkou v duchovním životě.

(Sv. Ignác z Loyoly)

POKRAČOVAT VE ČTENÍ