Štítek: Církev

ČERVENÁ STŘEDA 2023

ČERVENÁ STŘEDA 2023

V našem kostele se 29. listopadu v 18:45 uskutečnila ekumenická bohoslužba.

Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách.

Continue reading „ČERVENÁ STŘEDA 2023“
Úvaha i o našem životě

Úvaha i o našem životě

Prohlášení o lidském bratrství

Prohlášení, které podepsali účastníci prvního Světového setkání o lidském bratrství v Římě, Svatopetrské náměstí, 10. června 2023

„Lišíme se, máme různé kultury a náboženství, ale jsme bratři a chceme žít v míru“ . (papež František)

Každý muž je můj bratr, každá žena je moje sestra, a to vždy. Chceme žít společně, jako bratři a sestry, v zahradě, kterou je Země. Zahrada bratrství je podmínkou života pro všechny.

Continue reading „Úvaha i o našem životě“
Rok sv. Josefa

Rok sv. Josefa

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným dnes u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavný papež Pius IX. A papež František počínaje dnešním dnem vyhlašuje zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi. (zdroj: www.cirkev.cz)

Continue reading „Rok sv. Josefa“