ČERVENÁ STŘEDA 2021

24. listopad 2021

V našem kostele se v 18:30 uskuteční ekumenická bohoslužba.

ONLINE VYSIELANIE z nášho kostola – NAJDETE TU

Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách.

Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá spíše jako Kirche in Not).

Theme: Overlay by Kaira Copyright: Františkáni UH
Lk 17, 21