V našem kostele se 29. listopadu v 18:45 uskutečnila ekumenická bohoslužba.

Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách.

záznam z nášeho kostela 2021 – NAJDETE TU

Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá spíše jako Kirche in Not).

Více – Červená středa na připomínku pronásledovaných křesťanů nasvítila budovy a zažehla svědomí – Církev.cz (cirkev.cz)

V letošním roce se pořadatelé v mnoha zemích rozhodli věnovat této připomínce celý týden předcházející 24. listopadu a nazvali jej #RedWeek („Červený týden“) nebo také „Týden svědectví“. Upozornili tak zejména na těžký úděl dívek a žen z menšinových křesťanských komunit, které jsou v mimořádné míře vystaveny sexuálnímu násilí a zneužívání.

Při této příležitosti vydala papežská nadace a charitativní organizace Aid to the Church in Need (ACN, Církev v nouzi) zprávu Hear Her Cries („Slyšte její nářek“), vydání připravila ACN ve Velké Británii. Publikace na 52 stranách představuje skutečné případy a přímé výpovědi obětí: tří žen z Egypta, dvou z Iráku, jedné z Mosambiku, tří z Nigérie a tří z Pákistánu. Zpráva byla představena během akcí konaných ve skotském parlamentu a ve Westminsterské katedrále v Londýně a také při bohoslužbě, kterou celebroval arcibiskup Eamon Martin z irského Armaghu.

Britská pobočka ACN rovněž zveřejnila petici vyzývající OSN a orgány Velké Británie, aby přijaly účinnější opatření k řešení epidemie sexuálního násilí páchaného na křesťanských ženách a dívkách i příslušnících dalších náboženských menšin.

Dalším z vrcholů letošního Červeného týdne bylo nasvícení maronitské katedrály svatého Eliáše v syrském Aleppu, kde se zástupci různých křesťanských společenství sešli při bohoslužbě na památku církve trpící kdekoli ve světě. Jde o mimořádně působivé místo, neboť katedrála svatého Eliáše byla těžce poškozena během syrské války a na její obnově se podílela i ACN.

V Kolumbii upozornilo na utrpení syrských křesťanů také svědectví sestry Guadalupe Rodrigové, misionářky, která v Sýrii žila za války, v době nejprudších bojů. Pod názvem „Slyšte jejich nářek: Ženy pronásledované pro víru“ slavila kolumbijská ACN Červený týden v Medellínu, v Barranquille a v Bogotě. Na jihu země, ve městě Ipiales, se na památku mučedníků církve červeně rozsvítil impozantní kostel Panny Marie Růžencové v Las Lajas.

Poprvé se k iniciativě připojily také Ukrajina a Bosna a Hercegovina: červeně byla nasvícena řeckokatolická katedrála Zmrtvýchvstání Páně v Kyjevě i katedrála v Sarajevu.

V Rakousku získala Červená středa významnou podporu veřejnosti i státních institucí. Vedle více než stovky kostelů, klášterů a dalších památek tak letos byly červeně nasvíceny i nejméně tři významné veřejné budovy: parlament, spolkové kancléřství a ministerstvo vnitra.

V Německu se do iniciativy zapojilo přes 120 kostelů včetně katedrál v Pasově a Paderbornu. Na různých akcích vydali svědectví o pronásledování a smíření křesťané z Eritreje, Egypta a Nigeru, mezi nimi také P. Pierluigi Maccalli, italský misionář, kterého více než dva roky zadržovaly v Mali džihádisté.

V Paříži se kvůli šíření povědomí o náboženské svobodě rozsvítila červenou barvou bazilika Nejsvětějšího srdce Páně na Montmartru. Byla také uspořádána modlitební vigilie, kterou v přímém přenosu odvysílal katolický televizní kanál. Lidé se rovněž zúčastnili procesí, v nichž jako symbol pronásledovaných křesťanů ve světě nesli červené figuríny.

Česká republika letos překonala všechny dřívější snahy mobilizovat k účasti v této akci na obranu náboženské svobody, neboť se na celém jejím území zapojilo 130 farností, evangelických sborů a židovských obcí a červenou barvou se rozzářilo téměř 80 budov. Součástí programu v Praze byla konference pořádaná Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku s názvem „Pronásledování pro víru. Jak mohu pomoci já?“ na Univerzitě Karlově a také celostátně vysílaný benefiční koncert pořádaný na Hudební ataneční fakultě Akademie múzických umění. Červeně se rozsvítilo i několik velvyslanectví. Vzpomínkové akce zde spolupořádá Česká biskupská konference, Federace židovských obcí a Ekumenická rada církví v ČR.

V Portugalsku byla kromě několika farních kostelů nasvícena i řada dalších památek, například socha Krista Krále, která stojí naproti Lisabonu na druhém břehu řeky Tejo, a kostel São Bento da Porta Aberta v Braze na severu země.

V Polsku se věřící oblékli do červené, vzali červeně rozsvícené lampy a vyšli do ulic v tichém pochodu na památku těch, kdo trpí pro víru. Po skončení pochodu, který se uskutečnil v Poznani, si účastníci vyslechli dvě svědectví pronásledovaných křesťanů a také modlitby a písně v aramejštině – jazyce, kterým na Blízkém východě hovoří mnoho křesťanů. Budovy a kostely po celé zemi byly nasvíceny červenou barvou.

Na Slovensku bylo nasvíceno více než 40 budov včetně Bratislavského hradu a velkých katedrál. V mnoha kostelích se také konaly modlitby za pronásledované křesťany.

Maďarsko se k iniciativě rozhodlo připojit na mezinárodní úrovni a červeně nasvítilo svá velvyslanectví. Akce v zemi probíhala na ekumenické bázi, červeně se rozsvítil Velký reformovaný kostel v Debrecíně a bazilika v Ostřihomi.

V Kanadě si #RedWeek připomněli věřící z diecézí Québec, Montréal, Toronto, Medicine Hat, Ottawa a Chicoutimi. Poprvé se připojily i dvě národní svatyně: bazilika Oratoře sv. Josefa v Montréalu a bazilika Notre Dame du Cap v Trois-Rivières.

V Austrálii se červeně rozsvítily tři katedrály – v Sydney, v Melbourne a v Hobartu – auskutečnily se v nich buď mše, anebo modlitební bohoslužby se svědectvími pronásledovaných křesťanů.

Vedle nasvícení budov se v různých zemích světa, např. v Kanadě, Austrálii, Velké Británii nebo na Slovensku, slavil den modliteb za pronásledované křesťany také tak, že se zde mnozí žáci základních a středních škol oblékli do červené.

Iniciativa Červená středa vznikla roku 2015 jako součást trvalého úsilí organizace Aid to the Church in Need (ACN) upozornit na utrpení a pronásledování křesťanů a na to, že mučednictví pro víru v Krista nepatří jen do minulosti.