Podmínky pro získání plnomocných odpustků přivlastnitelných pouze duším v očistci jsou stejné jako jiné roky. I letos papež František tuto možnost rozšířil na celý listopad.

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ V KOSTELE ČI KAPLI

Dvakrát během měsíce listopadu je možné získat odpustky v kostele a to buď 1. a 2. listopadu nebo místo 2. 11. kterýkoli jiný den v tomto měsíci.

Podmínkou je: 

  • svatá zpověď (v rozmezí polovina října až polovina prosince), 
  • sv. přijímání v příslušný den, zřeknout se jakéhokoliv hříchu
  • modlitba na úmysl Svatého otcemodlitba Otčenáš a vyznání víry

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ NA HŘBITOVĚ – V osmi kterýchkoli dnech v listopadu je možné získat odpustky na hřbitově.

Podmínkou je: 

  • svatá zpověď (v rozmezí polovina října až polovina prosince), 
  • sv. přijímání v příslušný den, 
  • zřeknout se jakéhokoliv hříchu
  • modlitba na úmysl Svatého otcemodlitba za zemřelé

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ VE STÁŘÍ A NEMOCI

Během kterýchkoli osmi dnů měsíce listopadu mohou získat odpustky i lidé, kterým stáří či nemoc brání naplnit výše zmíněné podmínky.

Podmínkou je: 

  • úmysl spojit se v duchu s těmi, kteří výše zmíněné podmínky zbožně naplní, 
  • zřeknou se jakéhokoli hříchumít úmysl splnit tři podmínky až to bude možné (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce), 
  • modlitba za zemřelé před vyobrazením Krista či Panny Marie,

NEBO vykonají skutek milosrdenství, a přitom obětují Bohu nesnáze své nemoci.