Vzhledem k vážným poškozením (červotoč, neodborný zásah v minulosti aj.) jsme po souhlasu příslušných autorit (MěÚ UH – stavební odbor a odbor životního prostředí, a Národní památkový ústav Kroměříž) přistoupili 1. prosince k restaurování varhan.
Varhany vyrobil před 150 lety (r. 1872) mistr Josef Hauke, který od 1864 žil v Uh. Hradišti, kde také 21. 1. 1902 zemřel. Restaurátory jsou pánové Petr a Pavel Stehlíkovi z Hodonína.
Financování celého záměru bude hrazeno z vašich darů. Restaurování se začalo plánovat a administrativně připravovat v r. 2017. Od té doby se účelově šetřily prostředky. Grant se nám nepodařilo zajistit tak, jak to děláme při jiných záměrech (dveře, kříže, atd.). Restaurování by mělo být ukončeno v červnu 2023.


Děkujeme vám za vaše dary a vaši přízeň i modlitby. Díky vám se můžeme odpovědně starat o kostel Zvěstování Panny Marie, který je kulturně chráněnou památkou.
br. Felix Mária OFM, rektor kostela Zvěstování Panny Marie

1872 (150 let) – 1902 (120 let) – 2022

Josef Hauke

27.9.1839 Krnov-Krásné Loučky (okr. Bruntál) – † 21.1.1902 Uherské Hradiště
výrobce a opravář varhan; národnost: německá

Manželka Anna, roz. Orlíková, nar. 20.12.1840 Hlubčice ve Slezsku, dcera ševce Valentina Orlíka z Hlubčic. Dcera Terezie, nar. 8.1.1866 v UH, zemřela 23.4.1866 v UH.

Do Uherského Hradiště přišel v roce 1864. Varhany stavěl i opravoval, přibližně od roku 1875 začal stavět též kuželové vzdušnice, které jsou i na našich varhanách. Vedení varhanářské dílny po něm převzal jeho tovaryš Matěj Strmiska dne 1. 7. 1902.