Zveme zvlášt všechny mladé k modlitbám za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu.

Pravidelne ve první čtvrtek v měsíci o 18:00 mše svatá a pak adorace

Po skončení možnost rozhovoru o povolání.

2024 > 1.2. – 7.3. – 4.4. – 2.5. – 6.6. – 4.7. – 1.8. – 5.9. – 3.10. – 7.11. – 5.12.