Duchovný život v čase „mimořádné situace“. Jsou to obecné zásady. Konktrétní informace v našem kostele si oveřte na stránce: OHLÁŠKY – (příp. ve farnosti UH)

O nedělných mšech

V neděli bude internetový přenos bohoslužby:
8:30 od františkánů (FB-FrantiškániUH)
10:00 z farního kostela (YouTube – kanál farnosti)

O Svatém přijímaní – duchovné příjímaní

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. LINK
– https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315co-je-duchovni-prijimani
– https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200314duchovni-prijimani

O Svátosti pokání a smíření

Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie mimo jiné uvádí, že „přísluší diecéznímu biskupovi, aby pro kněze a kajícníky stanovil rozumná opatření, která mají platit při individuálním slavení svátosti smíření, jakými jsou prostorné místo mimo zpovědnici, dodržení dostatečné vzdálenosti, použití ochranných masek, aniž by však byla ohrožena absolutní pozornost věnovaná zachování zpovědního tajemství a patřičné diskrétnosti.“
Je možné také připomenout důležitost dokonalé lítosti, kterou zmiňuje Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (srov. KKC, č. 1452).

Soukromá modlitba v kostelích

S ohledem na místní podmínky a aktuální nařízení vlády ČR mohou být kostely otevřené pro soukromou modlitbu věřících.

Společná modlitba za ukončení epidemie

Připojme se každý večer ve 20.00 v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. 
Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely.
Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

10 TIPŮ PRO DOMÁCÍ KARANTÉNU

Současná situace je pro nás pro všechny nová a neobvyklá. Je důležitější než kdy jindy udržet si v denním životě systém a řád, jak jen je to možné, a udržovat kontakt s ostatními spolužáky navzdory fyzické vzdálenosti. Následující tipy jsou psány z perspektivy věřícího člověka, ale hodit se mohou všem. LINK