Kostel Zvěstování Panny Marie

18:00 Mše svatá
18:50 Radost mládí – koncert scholy UH
19:30 Člověk a víra – prezentace projektu
– výstava fotografií
19:45 Kvítky svatého Františka
– františkánské příběhy – K. Vojtová, P.
20:30 Svatí nesvatí
– prohlídka kostela s výkladem
– Závěr, ukončení programu

kostel sv. Františka Xaverského

19:00 Zvony – modlitba Anděl Páně – uvítání
19:10 Radost z hudby – vystoupení mladých talentů SZUŠ a ZUŠ
20:00 Volná prohlídka kostela a sakristie –
– k dispozici budou průvodci Otevřených bran
20:30 Lidské hlasy oslavují Boha – vystoupení
– komorního sboru Tres ex nobis
21:00 Dramatizace textů – umělecký přednes
– K. Vojtková, A. Pospíchalová
21:30 Volná prohlídka kostela a prostor na kůru
22:00 Děkovná adorace – za doprovodu rytmické scholy
23:00 Ukončení programu