Centrum pro rodinu Uherské Hradiště
a
Bratři františkáni

Zvou všechny muže na duchovní obnovu na téma
OTCOVSTVÍ
kterou povede kněz o. Petr Glogar, OCD

Kdy: 19. 9. 2020, 13:00 – 18:00
Kde: Dům bratří františkánů

Maximální počet účastníků je 40. (Muži od 18 let do 99 let, svobodní, zadaní i vdovci)

Hlaste se na email: cpruherskehradiste@ado.cz
nebo na telefonu: 736 607 992