Katechismu Katolické církve se v bodě 1484 píše: “Individuální a úplná zpověď a rozhřešení zůstávají jediným řádným způsobem, jímž se věřící smiřují s Bohem a s církví, ledaže by je od této zpovědi omlouvala fyzická nebo jiná běžně nepřekonatelná nemožnost.”

Momentálně se nacházíme v situaci, kdy je z morálního  hlediska důležité myslet na svoje zdraví, stejně jako na zdraví  ostatních  obyvatel naší země.

Ohledně lítosti se Katechismus vyjadřuje takto: “Lítost zaujímá první místo mezi úkony kajícníka. Je to  bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu, spojené s předsevzetím v budoucnu už nehřešit.” (bod 1451) Velmi důležitou skutečností je také následující bod: “Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se  DOKONALÁ lítost (je to lítost z lásky – caritatis contritio).  Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje–li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné. (bod 1452)

Na základě učení Katolické církve vás chceme ujistit, že v současné situaci nás Bůh chce obejmout novým způsobem a my Mu to potřebujeme dovolit. Dovolte Mu, aby vám odpustil hříchy nejen prostřednictvím kněze, ale i On sám. Jakmile se situace upokojí a svátosti se opět začnou vysluhovat, tehdy Mu budete moci všechno vyznat i před knězem. Budeme vám k dispozici.

Bůh nám daroval svátostný život, který je centrem křesťanského kultu a života našeho vztahu s Bohem. Avšak Bůh k nám může vstoupit  a také vstupuje i jiným způsobem, mnohokrát pro nás neznámým či neočekávaným. Chceme vás pozvat, abyste tyto dny využili ke ztišení se v osobní modlitbě, nebo v kruhu svých nejbližších v domácnosti, a prosili o otevřené srdce a oči pro toto Boží působení v každé chvíli našeho všedního života. (zdroj: kapucini.cz)