Roráty budou ve farním kostele (Masarykovo nám.) v úterý, čtvrtek a pátek v 6:30. Sobotní ranní mše sv. bude ve farním kostele v 7:30 hodin.

V našem kostele Zvěstování Panny Marie jsou mše beze změny.

K dispozici je i stránka www.roraty.cz (z farnosti Dolní Němčí) i aplikace.