Rubrika: Katecheze

Doporučení – COVID-19

Duchovný život v čase „mimořádné situace“. Jsou to obecné zásady. Konktrétní informace v našem kostele si oveřte na stránce: OHLÁŠKY…

Rok Bible

Mnoho lidí v současném světě hladoví a žízní po životě, uzdravení a pokoji, které může dát jedině Kristus. Víme, že…