Modlitby ZA POVOLÁNÍ

I letos po zcela zvláštním způsobem prožité postní době a Velikonocích oslavíme spolu s církví po celém světě Týden modliteb…

V čase sucha …

Nepřehlédejme mimořádné sucho, které může způsobit mimořádnou neúrodu. Proto prosíme o časté modlitby o déšť. Můžete si na tuto modlitbu…

Akcie K – 70 let

Před 70 lety, v noci z 13. na 14. duben 1950, byly v celém tehdejším komunistickém Československu přepadeny mužské kláštery…

Duchovní přijímání

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a…

Rok Bible

Mnoho lidí v současném světě hladoví a žízní po životě, uzdravení a pokoji, které může dát jedině Kristus. Víme, že…

Doba postní

Přehnané umrtvování činí tělo neschopným k práci a stává se i překážkou v duchovním životě. (Sv. Ignác z Loyoly)