Pocta br. Bernardínovi

Pocta br. Bernardínovi

Brno, Uherské Hradiště – Návšteva väzníc, 10. 8. 2022

      V spolupráci s KPV ČR delegácia KPVS 10. 8. navštívila Brno a Uherské Hradiště. Ako prvú absolvovali prehliadku bývalej väznice Cejl v Brne s výkladom poslanca krajského zastupiteľstva Michala Doležela a za účasti členov KPV ČR Mileny Blatnej, Vlasty Černej a Vladimíra Stehlíka, pričom V. Černá a V. Stehlík boli v tejto väznici aj väznení.

Continue reading „Pocta br. Bernardínovi“
Restaurování varhan

Restaurování varhan

Vzhledem k vážným poškozením (červotoč, neodborný zásah v minulosti aj.) jsme po souhlasu příslušných autorit (MěÚ UH – stavební odbor a odbor životního prostředí, a Národní památkový ústav Kroměříž) přistoupili 1. prosince k restaurování varhan.
Varhany vyrobil před 150 lety (r. 1872) mistr Josef Hauke, který od 1864 žil v Uh. Hradišti, kde také 21. 1. 1902 zemřel. Restaurátory jsou pánové Petr a Pavel Stehlíkovi z Hodonína.
Financování celého záměru bude hrazeno z vašich darů. Restaurování se začalo plánovat a administrativně připravovat v r. 2017. Od té doby se účelově šetřily prostředky. Grant se nám nepodařilo zajistit tak, jak to děláme při jiných záměrech (dveře, kříže, atd.). Restaurování by mělo být ukončeno v červnu 2023.

Continue reading „Restaurování varhan“
Roraty – 2021

Roraty – 2021

Roráty budou ve farním kostele (Masarykovo nám.) v úterý, čtvrtek a pátek v 6:30. Sobotní ranní mše sv. bude ve farním kostele v 7:30 hodin.

V našem kostele Zvěstování Panny Marie jsou mše beze změny.

K dispozici je i stránka www.roraty.cz (z farnosti Dolní Němčí) i aplikace.

Symbolika adventního věnce

Symbolika adventního věnce

je tradiční symbol sloužící k odpočítávání čtyř týdnů adventu. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví ozdobeného 4 svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíček může být ale i více, v závislosti na zvyklostech.   Zdobené věnce bez svíček, které jsou také nazývány adventní věnce, jsou používány k ozdobení vchodových dveří. Klasické adventní věnce byly zavěšované na stuhách, v posledních letech je nahradily věnce, které se kladou přímo na svátečně upravený stůl.

Advent má v křesťanské symbolice zvláštní význam, zahajuje nový liturgický rok.

Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, byly zřejmě symbolicky používány v Evropě už před příchodem křesťanství. Podle některých teorií byl v předkřesťanské době symbolicky (zelené rostliny a svíčky symbolizují život v protikladu ke studené zimě) využíván i věnec v té podobě, kterou má dnes věnec adventní. Křesťanstvím byl převzat někdy okolo šestnáctého století. Podle jiných teorií byla tradice adventního věnce založena až v století devatenáctém v Hamburku německým protestantským teologem Johannem Heinrichem Wichernem (1808-1881). Ten se mimo jiné zabýval městskou misií a založil školu pro chudé děti. Ty se ho v předvánoční době každodenně ptaly, kdy už budou Vánoce. V roce 1839 proto vyrobil předchůdce dnešních adventních věnců ze starého dřevěného kola, 19 malých červených svíček a 4 bílých svící. Každý den se zapalovala další svíčka, v neděli velká bílá, v ostatní dny malá červená.

Continue reading „Symbolika adventního věnce“